Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22603
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhạm, Hồng Quang-
dc.contributor.authorDư, Đức Tiến-
dc.contributor.authorPhạm, Hồng Công-
dc.contributor.authorMai, Khánh Hưng-
dc.contributor.authorĐặng, Đình Quân-
dc.date.accessioned2020-03-25T00:58:40Z-
dc.date.available2020-03-25T00:58:40Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn2525-2208-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22603-
dc.description.abstractBài báo trình bày một số kết quả sử dụng trường dự báo từ mô hình khu vực phân giải cao WRF-ARW làm đầu vào cho mô hình mô phỏng đường đi của bóng thám không, nhằm mục đích định hướng vị trí cần quan trắc cho trước, ví dụ như ngoài Biển Đông hay các vùng núi chưa có dữ liệu quan trắc. Với trường dự báo khí tượng cho trước, mô hình mô phỏng đường đi (trajectory) cho phép truy ngược (bachvard) để xác định điểm thà bóng thám không ứng với vị trí cần quan trắc cho trước. Các kết quả thử nghiệm ban đầu đối với mode dự báo xuôi (forward) của mô hình mô phỏng đường đi của nghiên cứu trong tháng 4 năm 2019 khi so sánh cụ thể với quỹ đạo của bóng thám không quan trắc của đài khí tượng cao không. Bên cạnh đó một số đánh giá bổ sung với kết quả dự báo từ một mô hình mô phỏng đường đi khác (CUSF. Trường Đại học Cambridge, Anh Quốc) được thực hiện cho thấy tính phù hợp của mô hình tính toán đường đi trong nghiên cứu và làm tiền đề cho các bài toán định hướng thà bóng thám không tăng cường đến các vị trí định trước trong những nghiên cứu tiếp theo.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 701 .- Tr.41-48-
dc.subjectMô hình WRF-ARWvi_VN
dc.subjectMô hình hướngvi_VN
dc.subjectQuan trắc thám khôngvi_VN
dc.titleỨng dụng sản phẩm mô hình dự báo thời tiết phân giải cao WRF-ARW trong dự báo quỹ đạo và bài toán định hướng tăng cường quan trắc bóng thám khôngvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Khí tượng Thủy văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.28 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.245.48


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.