Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22604
Nhan đề: Nghiên cứu sức chịu tải dọc trục của cọc khoan nhồi khi đặt vào tầng phong hóa nứt nẻ khu vực Quảng Trị
Tác giả: Lê, Đức Tiến
Nguyễn, Châu Lân
Bùi, Tiến Thành
Nguyễn, Ngọc Long
Từ khoá: Sức kháng cọc khoan nhồi
Tầng phong hóa nứt nẻ
Thí nghiệm cọc khoan nhồi
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 04 .- Tr.10-13
Tóm tắt: Khi thiết kế cọc khoan nhồi vào tầng đá phong hóa nứt nẻ (IGM) thường có những vấn đề chưa được thống nhất. Theo tiêu chuẩn Việt Nam thường sức chịu tải được tính cho đất và đá. Điều đó dẫn tới trường hợp cọc khoan nhồi thi công vào tầng đá phong hóa nứt nẻ sẽ được tính như là đất hoặc đá. Trong bài báo này, việc tính toán sức kháng tại thân cọc và mũi cọc cho lớp đá phong hóa sẽ được tiến hành theo nguyên lý của lớp IGM. Đồng thời thí nghiệm nén tĩnh được thực hiện cho cọc khoan nhồi đường kính 0.8m được thi công vào lớp đá phong hóa nứt nẻ. Trong các thí nghiệm này, các thiết bị đo biến dạng theo thân cọc và chuyển vị được gắn dọc theo thân cọc khoan. Kết quả tính toán cho thấy việc tính toán theo nguyên lý của IGM sẽ cho kết quả khá sát theo thí nghiệm hiện trường.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22604
ISSN: 1859-459X
Bộ sưu tập: Cầu đường Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.11 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.