Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22608
Nhan đề: Tóm tắt tình hình khí tượng tháng 4 năm 2019
Từ khoá: Tóm tắt tình hình khí tượng
Tháng 4 năm 2019
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 701 .- Tr.59-68
Tóm tắt: Trong tháng 4/2019 đã xuất hiện 3 đợt nắng nóng. Nhiệt độ trung bình trong tháng phổ biến cao hơn so với TBNN, trong đó các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình cao hơn phổ biến cao hơn 3-4°C so với trung bình nhiều năm, nhiều nơi đã quan trắc được giá trị nhiệt độ cao nhất vượt lịch sử quan trắc được trong cùng thời kỳ, đặc biệt tại Hương Khê (Hà Tĩnh) quan trắc được nhiệt độ cao nhất trong ngày lên (đến 43,4°C, giá trị này cao nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22608
ISSN: 2525-2208
Bộ sưu tập: Khí tượng Thủy văn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.63 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.98.97


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.