Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22619
Title: Ảnh hưởng của hợp phần lên tính chất quang của ion Eu³⁺ trong thủy tinh
Authors: Trần, Thị Hồng
Lê, Văn Thanh
Trần, Thị Hương Xuân
Keywords: Ion Eu³⁺
Ion đất hiếm
Thủy tinh
Phổ phonon side band
Tính chất quang
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng;Số 32(01) .- Tr.13-17
Abstract: Thủy tinh với hợp phần TeO₂-B₂C₃-ZnO-Na₂O-EU₂O₃ được chế tạo bằng phương pháp nóng chảy, các tính chất quang của các mẫu thủy tinh này được khảo sát thông qua phổ phát quang và phổ kích thích phát quang. Phân tích chi tiết phổ kích thích phát quang của các mẫu, chúng tôi thấy rằng bên cạnh các vạch kích thích về phía năng lượng cao, xuất hiện các vạch có cường độ yếu nguồn gốc các vạch này là vạch phonon side band. Phố phonon side band (PSB) cho phép nghiên cứu trạng thái dao động của mạng nền, năng lượng dao động của các nhóm nguyên tử lân cận và các liên kết với ion Eu³⁺ Thông qua phổ kích thích, phổ phonon side band tương ứng với chuyển dời điện từ ⁷F₀ - ⁵D₂ của ion Eu³⁺ được quan sát. Sự ảnh hưởng của hợp phần lên hằng số liên kết điện tử - phonon của ion Eu³⁺ trong hệ thống các mẫu thủy tinh đã giải thích sự thay đổi trong phổ kích thích.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22619
ISSN: 1859-4603
Appears in Collections:Khoa học Trường ĐH Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.13 MBAdobe PDF
Your IP: 34.229.119.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.