Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2262
Title: Nhìn lại quan hệ làng - nước ở người Việt qua các hướng tiếp cận nghiên cứu
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Bình
Keywords: Làng xã Việt Nam
Quan hệ làng - nước
Nông dân và nông thôn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử;Số 02 .- Tr.3-11
Abstract: Làng xã Việt Nam và các quan hệ nhà nước, nông dân và nông thôn là những đối tượng thu hút sự chú ý của học bổng Việt Nam và quốc tế trong những năm 1960 và 1990. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, chủ đề này đã nhận được ít sự chú ý. Bài viết này tìm cách đánh giá lại các mối quan hệ xã và nhà nước thông qua các phương pháp nghiên cứu. Tác giả lập luận rằng khuôn khổ và cấu trúc xã hội của làng xã đã thay đổi theo thời gian; các động lực của mối quan hệ do đó đã trải qua nhiều thay đổi. Đối với làng xã và quan hệ nhà nước ngày nay, cần phải hiểu và đặt nó trong bối cảnh mới với nhiều yếu tố mới.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2262
ISSN: 0866-7497
Appears in Collections:Nghiên cứu Lịch sử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_906.49 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.