Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2262
Nhan đề: Nhìn lại quan hệ làng - nước ở người Việt qua các hướng tiếp cận nghiên cứu
Tác giả: Nguyễn, Thị Thanh Bình
Từ khoá: Làng xã Việt Nam
Quan hệ làng - nước
Nông dân và nông thôn
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử;Số 02 .- Tr.3-11
Tóm tắt: Làng xã Việt Nam và các quan hệ nhà nước, nông dân và nông thôn là những đối tượng thu hút sự chú ý của học bổng Việt Nam và quốc tế trong những năm 1960 và 1990. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, chủ đề này đã nhận được ít sự chú ý. Bài viết này tìm cách đánh giá lại các mối quan hệ xã và nhà nước thông qua các phương pháp nghiên cứu. Tác giả lập luận rằng khuôn khổ và cấu trúc xã hội của làng xã đã thay đổi theo thời gian; các động lực của mối quan hệ do đó đã trải qua nhiều thay đổi. Đối với làng xã và quan hệ nhà nước ngày nay, cần phải hiểu và đặt nó trong bối cảnh mới với nhiều yếu tố mới.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2262
ISSN: 0866-7497
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Lịch sử

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_906.49 kBAdobe PDFXem
Your IP: 54.236.59.154


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.