Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2263
Title: Quan hệ Việt Nam - Lào nửa đầu thế kỷ XIX : Đặc điểm, thực chất và bài học kinh nghiệm
Authors: Nguyễn, Thị Mỹ Hạnh
Keywords: Quan hệ Việt Nam - Lào
Ngoại giao
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử;Số 02 .- Tr.12-23
Abstract: Bài viết khái quát lên những đặc điểm, thực chất của mối quan hệ Việt Nam - Lào thời phong kiến, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu cho mối quan hệ ấy trong hiện tại và tương lại.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2263
ISSN: 0866-7497
Appears in Collections:Nghiên cứu Lịch sử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_809.99 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.214.184.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.