Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22631
Title: Nâng cao hiệu quả sử dụng MS Project trong quản lý dự án công trình giao thông
Authors: Trần, Trung Kiên
Nguyễn, Đăng Khoa
Keywords: Dự án giao thông
Tiến độ
Quản lý dự án
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 05 .- Tr.35-40
Abstract: MS Project là phần mềm được sử dụng rộng rãi trong lập tiến độ và quản lý xây dựng ở Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên có những vấn đề MS Project cung cấp chưa phù hợp với cách làm và hiểu của người làm quản lý dự án xây dựng ở Việt Nam; chẳng hạn như: vấn đề làm tăng ca và việc hiểu đúng chi phí được MS Project tính toán. Người sử dụng cần hiểu đúng để công việc quản lý của mình được chính xác mang lại hiệu quả cao trong quá trình quản lý dự án xây dựng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22631
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.03 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.247.17


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.