Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22636
Title: ITS và vận hành liên hầm đường bộ
Authors: Trần, Thu Hằng
Keywords: Hầm đường bộ
ITS
OCC
Vận hành liên hầm
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 05 .- Tr.47-50
Abstract: Mạng lưới giao thông đường bộ tại Việt Nam đang phát triển nhanh chóng, Công tác vận hành hầm đường bộ có nhiều khác biệt với các công trình khác trên tuyến. Trên cơ sở hệ thống giao thông thông minh trong hầm, ý tưởng về trung tâm điều hành giao thông liên hầm đường bộ đã được đề xuất và thực hiện ở nhiều nơi trên thế giới. Bài báo này phân tích giải pháp xây dựng trung tâm điều hành giao thông liên hầm đường bộ ở Việt Nam để nâng cao an toàn giao thông trong các hầm và trên tuyến đường qua hầm.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22636
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.18 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.22.242


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.