Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2265
Title: Thế và lực về kinh tế của Trung Quốc hiện nay
Authors: Nguyễn, Bình Giang
Keywords: Phân công lao động quốc tế
Mạng sản xuất quốc tế
Công ty đa quốc gia
Người quyết định giá
Công nghệ cao
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 01 .- Tr.3-14
Abstract: Trung Quốc đã có ảnh hưởng tới kinh tế các nước do họ nắm khâu sản xuất của hầu hết các mạng sản xuất quốc tế và còn đang nỗ lực lập các mạng mới do mình đứng đầu. Tiềm lực khoa học và công nghệ của Trung Quốc ngày nay đã có thể sánh với Mỹ trong nhiều lĩnh vực công nghệ cao. Khả năng thương mại hóa các công nghệ của Trung Quốc là rất tốt. Là nước sản xuất nhanh và rẻ nhất thế giới, sở hữu nguồn tài nguyên chiến lược đất hiếm, là nước tiêu thụ chính của rất nhiều mặt hàng nguyên tử, từ năng lượng, kim loại đến nguyên liệu nông sản, Trung Quốc đang là nước quyết định giá cả cho hàng loạt nhóm hàng trên thế giới từ đó có ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình kinh tế vĩ mô của rất nhiều nước, từ các nước tiên tiến đến các nước đang phát triển.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2265
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_715.99 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.253.6


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.