Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22657
Title: Ứng dụng vật liệu Composite nhựa cốt sợi thủy tinh trong xây dựng
Authors: Nguyễn, Ngọc Lâm
Đặng, Thu Thủy
Keywords: Ứng dụng vật liệu Composite
Cốt sợi thủy tinh trong xây dựng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 06 .-Tr.33-34
Abstract: Bài báo này giới thiệu về một số dạng vật liệu composite, trong đó nhấn mạnh dạng composite cốt sợi (FRP) thủy tinh hoặc sợi các bon. Trên cơ sở phân tích các ưu điểm của vật liệu FPR cho thấy nó được ứng dụng tốt vào các lĩnh vực xây dựng bao gồm gia cố sửa chữa kết cấu nhà của cầu cống,.. Ngoài ra nó được dùng để chế tạo hệ thống điện gió, kết cấu cầu, nhà cửa.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22657
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.61 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.254.246


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.