Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22658
Title: Giải pháp kết hợp chống đá rơi trên đường cao tốc
Authors: Nguyễn, Châu Lân
Keywords: Đá rơi
Neo trong đất
Đinh đá
Lưới thép
Gia cố bờ dốc đá
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 06 .-Tr.35-39
Abstract: Khi thiết kế mái dốc đá cho đường cao tốc cần kết hợp đồng thời các giải pháp phù hợp như tường chắn, neo, đinh đá và lưới cường độ cao trong trường hợp mái dốc đá cao. Bài báo này trình bày một giải pháp thiết kế kết hợp giữa các giải pháp, sử dụng một số vật liệu khác nhau nhằm gia cố mái dốc đá chống đá rơi. Phần mềm Plaxis được dùng để tính toán và cho phép tối ưu hóa các giải pháp đảm bảo an toàn cho công trình.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22658
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.97 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.