Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22682
Title: Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam hết sức quan trọng và cần hoàn thiện các nghiêm cứu ở mức độ quy hoạch, kế hoạch chi tiết
Authors: Nguyễn, Ngọc Long
Keywords: Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam
Cần hoàn thiện các nghiêm cứu
Quy hoạch
Kế hoạch chi tiết
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 08 .- Tr.43-45
Abstract: Vừa qua Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã trình Chính phủ báo cảo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Trong báo cáo trình Chính phủ, Bộ GTVT đưa ra phương án xây dựng đường sắt tốc độ cao 350km/h, tổng mức đầu tư dự án khoảng 58 tỷ USD. Trong khi đó, Bộ Kế hoạch - Đầu tư (KHĐT) lại đưa ra phương án đầu tư dự án đường sắt cao tốc chạy 200km/h, tổng mức đầu tư 26 tỷ USD.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22682
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
545.45 kBAdobe PDF
Your IP: 18.232.31.255


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.