Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22682
Nhan đề: Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam hết sức quan trọng và cần hoàn thiện các nghiêm cứu ở mức độ quy hoạch, kế hoạch chi tiết
Tác giả: Nguyễn, Ngọc Long
Từ khoá: Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam
Cần hoàn thiện các nghiêm cứu
Quy hoạch
Kế hoạch chi tiết
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 08 .- Tr.43-45
Tóm tắt: Vừa qua Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã trình Chính phủ báo cảo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Trong báo cáo trình Chính phủ, Bộ GTVT đưa ra phương án xây dựng đường sắt tốc độ cao 350km/h, tổng mức đầu tư dự án khoảng 58 tỷ USD. Trong khi đó, Bộ Kế hoạch - Đầu tư (KHĐT) lại đưa ra phương án đầu tư dự án đường sắt cao tốc chạy 200km/h, tổng mức đầu tư 26 tỷ USD.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22682
ISSN: 1859-459X
Bộ sưu tập: Cầu đường Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
545.45 kBAdobe PDF
Your IP: 3.87.250.158


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.