Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22688
Title: Công tác quản lý khai thác và bảo trì đường bộ với an toàn giao thông
Authors: Đặng, Quang Tuân
Bùi, Hồng Phong
Hoàng, Quốc Long
Keywords: Khai thác đường
An toàn giao thông
Bảo trì đường bộ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 08 .- Tr.52-56
Abstract: Tai nạn giao thông đường bộ (TNGTĐB) đang là một vấn đề lớn nhận được nhiều sự quan tâm sâu sắc của Chính phủ và nhân dân trong thời gian vừa qua. Nguyên nhân của TNGTĐB liên quan đến hàng loạt các vấn đề, trong đó có thể tóm lược bởi 4 yếu tố chủ yếu đan xen lẫn nhau, bao gồm: Con người tham gia giao thông; Hạ tầng giao thông - đường xá; Phương tiện tham gia giao thông; Tổ chức và quản lý giao thông. Công tác quản lý khai thác và bảo trì đường bộ cũng có những ảnh hưởng nhất định trong công tác bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) hiện nay ở nước ta.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22688
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
985.42 kBAdobe PDF
Your IP: 44.200.112.172


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.