Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2269
Title: Mạng lưới giao thông trong vùng Pháp chiếm đóng từ năm 1945 đến năm 1954
Authors: Lương, Thị Hồng
Keywords: Mạng lưới giao thông
Thực dân Pháp xâm lược
Phạm vi chiếm đóng
1945-1954
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử;Số 02 .- Tr.32-45
Abstract: Mục đích của bài viết này là để khám phá cách người Pháp cố gắng cải thiện tình trạng của các hệ thống giao thông thuộc địa của họ và cách những cải tiến này ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân địa phương. Trong khi cải thiện việc vận chuyển để đạt được lợi nhuận, cơ sở hạ tầng mới có thể đem lại lợi ích to lớn cho cuộc sống của người Việt Nam. Trong giai đoạn 1945-1954, bất chấp việc mở rộng chiến tranh, việc tiêu thụ hàng hoá nhập khẩu tiếp tục được trình bày và tác động đến cuộc sống và văn hóa của người dân địa phương dẫn đến những thay đổi xã hội của người dân.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2269
ISSN: 0866-7497
Appears in Collections:Nghiên cứu Lịch sử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_931.67 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.22.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.