Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2270
Title: Vai trò của Mỹ trong việc giải quyết vấn đề Biển Đông từ đầu thế kỷ XXI đến nay
Authors: Vũ, Thị Thu Giang
Keywords: Biển Đông
Hoa Kỳ
Vai trò
Chủ quyền
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử;Số 02 .- Tr.46-52
Abstract: Trước những bất ổn ở Biển Đông, nhiều cường quốc, nhiều tổ chức quốc tế đã bày tỏ quan ngại sâu sắc đồng thời có những chương trình hợp tác thiết thực nhằm giúp tìm ra những giải pháp cho vấn đề Biển Đông Là quốc gia đứng đầu thế giới, Mỹ ít nhiều thể hiện vai trò mạnh mẽ của họ trong cuộc khủng hoảng tại Biển Đông.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2270
ISSN: 0866-7497
Appears in Collections:Nghiên cứu Lịch sử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_472.76 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.234.241.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.