Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22704
Title: Chính sách hạn chế và độc quyền thương mại Manila Galleon của Tây Ban Nha(1593-1815)
Authors: Trần, Thị Quế Châu
Keywords: Manila
Acapulco
Galleon
Philippines
Mexico
Tây Ban Nha
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Châu Mỹ ngày nay;Số 04(253) .- Tr.57-68
Abstract: Trong khoảng ba thập niên đầu của chế độ cai trị (1571-1593), để khai thác nguồn lợi của thuộc địa và nhằm cạnh tranh với người “láng giềng” Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha đã chủ động xúc tiến quan hệ thương mại của Philippines với các thuộc địa của họ ở châu Mỹ thông qua tuyến thương mại Manila - Acapulco (Manila Galleon). Tuyến thương mại này là hoạt động kinh tế đáng kể nhất đồng thời đem nguồn thu lớn nhất cho chính quyền Tây Ban Nha ở thuộc địa Philippines. Tuy nhiên, từ cuối thế kỷ XVI, do phải đối mặt với rất nhiều thách thức, Tây Ban Nha đã đi đến thực thi chính sách hạn chế và độc quyền đối với tuyến thương mại Manila - Acapulco. Bài viết này sẽ chỉ ra và phân tích những nguyên nhân chủ quan, khách quan cũng như nội dung của chính sách hạn chế, độc quyền thương mại Manila Galleon.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22704
ISSN: 2354-0745
Appears in Collections:Châu Mỹ ngày nay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.57 MBAdobe PDF
Your IP: 54.224.117.125


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.