Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2271
Title: Tư liệu về chuyến đi sứ Trung Quốc năm 1833 của sứ thần triều Nguyễn : Nguồn gốc văn bản và giá trị sử liệu
Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy
Keywords: Nhật ký đi sứ
Sứ thần triều Nguyễn
Trung Quốc
Nguồn gốc văn bản
Giá trị sử liệu
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử;Số 02 .- Tr.53-62
Abstract: Bài viết trình bày nguồn gốc văn bản và giá trị sử liệu của hai cuốn nhật ký đi sứ nhằm cung cấp thêm những hiểu biết phục vụ cho nghiên cứu về quan hệ ngoại giao giữa triều Nguyễn với triều Thanh nói riêng và một số vấn đề lịch sử của Việt Nam và Trung Quốc cuối thế kỷ XIX.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2271
ISSN: 0866-7497
Appears in Collections:Nghiên cứu Lịch sử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_690.44 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.239.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.