Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22721
Title: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ oxy hóa thể khí cho các chi tiết cơ khí đã qua thấm Các bon - Nitơ
Authors: Phạm, Quốc Hoàng
Đinh, Hoàng Thụy
Nguyễn, Văn Lý
Keywords: Oxy hóa thể khí
Thấm C-N
Oxit sắc từ Fe₃O₄
Độ cứng
Tính chống ăn mòn
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 04 .- Tr.14-21
Abstract: Bài báo trình bày nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý oxy hóa thế khí ngay sau thấm các bon - nitơ (thấm C-N) cho các chi tiết chế tạo từ các mác thép thông dụng trong sản xuất cơ khí, gồm: Thép C45, 90CrSi, SKD61 và 38CrNi3MoVA. Kết quả nghiên cứu cho thấy phương pháp oxy hóa thể khí tạo ra trên bề mặt chi tiết một lớp oxit sắt từ Fe₃O₄ có chiều dày dao động trong khoảng (1,29-1,84)µm có độ cứng cao, tính chống ăn mòn tốt hơn hẳn so với phương pháp oxy hóa thể lỏng. Các kết quả đạt được bước đầu là cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo, nhằm hoàn thiện công nghệ oxy hóa thể khí trong sản xuất thực tiễn tại Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22721
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.61 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.