Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2274
Title: Sự hài lòng với công việc ở nhân viên y tế (trường hợp 2 bệnh viện đa khoa ở Đắk Lắk)
Authors: Lê, Văn Hảo
Bùi, Thái Nguyên
Keywords: Sự hài lòng với công việc
Nhân viên y tế
Bảng hỏi Sự hài lòng Minesota
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 1 .- Tr.3-13
Abstract: Mục tiêu của nghiên cứu này là xem xét mức độ hài lòng với công việc của nhân viên y tế ở một tỉnh vùng Tây Nguyên và trả lời câu hỏi điều gì làm họ hài lòng và không hài lòng nhất trong công việc. Nghiên cứu sử dụng Bảng hỏi Sự hài lòng Minesota (Minesota Satisfaction Questionnaire/MSQ), gồm 20 thành tố góp phần tạo nên sự hài lòng với công việc, trên một mẫu chọn 109 người là bác sỹ, điều dưỡng viên và nữ hộ sinh với tuổi trung bình là 34,2 (từ 21 - 57 tuổi) từ 2 bệnh viện tuyến huyện và tuyến tỉnh thuộc Đắk Lắk. Kết quả cho thấy, nhìn chung, sự hài lòng với công việc của bác sỹ, điều dưỡng viên và nữ hộ sinh tại 2 bệnh viện đạt mức khá cao. Trong các thành phố thì phục vụ xã hội là khía cạnh làm họ hài lòng nhiều nhất, còn tiền công (so với khối lượng công việc họ thực hiện) là khía cạnh làm họ hài lòng ít nhất. Nghiên cứu này không phát hiện được sự khác biệt ở mức độ hài lòng với công việc xét theo giới tính, vị trí làm việc, cấp bệnh viện (tỉnh so với huyện) và theo nhóm tuổi.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2274
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_599.13 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.232.51.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.