Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22756
Title: Nghiên cứu mô hình quản lý sản xuất tinh gọn các danh nghiệp cơ khí chế tạo vừa và nhỏ sử dụng phương pháp 5S
Authors: Nguyễn, Hữu Quang
Keywords: Phương pháp 5S
Cơ khí
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 5 .- Tr.80-84
Abstract: Áp dụng phương thức 5S trong hoạt động quản lý sản xuất giúp doanh nghiệp loại bỏ lãng phí, giảm tỉ lệ sản phẩm sai hỏng, giảm chi phí sản xuất, thông qua đó, giúp doanh nghiệp giảm giá thành, đảm bảo chất lượng sản phẩm và tiến độ giao hàng. Điều này giúp nâng cao năng lực, cạnh tranh với các sản phẩm nhập khẩu, gia tăng giá trị chế tạo và sản xuất trong nội địa, cũng như tham gia vào mạng lưới sản xuất toàn cầu. Trên cơ sở phân tích các đặc điểm của lĩnh vực sản xuất cơ khí tác giả đề xuất các bước triển khai cụ thể cần thiết để thực hiện phương thức quản lý 5S, giúp cho các doanh nghiệp sản xuất cơ khí vừa và nhỏ áp dụng thực hiện thành công phương thức quản lý này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22756
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.14 MBAdobe PDF
Your IP: 44.213.60.33


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.