Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22760
Title: "Tuổi trẻ rồi cũng sẽ trở thành ngày hôm qua..."
Authors: Nguyễn, Xuân Thủy
Keywords: Bút ký
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Văn nghệ Quân đội;Số 898 .- Tr.26-36
Abstract: Tuổi trẻ rồi cũng sẽ trở thành ngày hôm qua, và những đỉnh cao rồi cùng sẽ lùi vào dĩ vãng, cả những đỉnh cao hữu hình như đỉnh núi chúng tôi chinh phục và những đỉnh cao vô hình khác mỗi người đạt được trong cuộc đời, nhưng nó mãi sẽ là những quầng sáng trong mớ kí ức có thể sẽ mù mờ lộn xộn khi mái tóc đã pha sương. Với tôi, chỉ cần từ nay về sau, mỗi khi nhìn thấy hình ảnh một ngọn núi cao, tôi sẽ nhớ về chuyến đi này, sẽ hình dung về tôi của hôm nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22760
ISSN: 2354-1296
Appears in Collections:Văn nghệ Quân đội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.72 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.238.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.