Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22778
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần, Thanh Mẫn-
dc.date.accessioned2020-03-30T02:06:18Z-
dc.date.available2020-03-30T02:06:18Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn1859-2295-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22778-
dc.description.abstractThực tiễn cách mạng Việt Nam gần 90 năm qua đã thể hiện sức sống kỳ diệu và sức mạnh vĩ đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết. Từ chỗ là tư tưởng của lãnh tụ kính yêu trở thành chiến lược đại đoàn kết của toàn Đảng và trở thành tình cảm, sức mạnh của cà dân tộc. Trong bối cảnh mới hiện nay, đòi hỏi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công nghiệp hóa - hiện đại hóa với việc phát triển nền kinh tế và mở cửa hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đem lại yêu cầu cao hơn đối với việc thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tối đa sức mạnh nội lực, kết hợp với sức mạnh thời đại, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế trong quá trình chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Tuyên giáo;Số 05 .- Tr.34-37-
dc.subjectKhối đại đoàn kết dân tộcvi_VN
dc.subjectSức mạnh dân tộcvi_VN
dc.subjectHội nhập quốc tếvi_VN
dc.titleNhân nguồn sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộcvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.59 MBAdobe PDF
Your IP: 54.236.59.154


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.