Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2277
Nhan đề: Trầm cảm phụ nữ bị bạo lực gia đình ở một số tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Thị Hoa
Từ khoá: Phụ nữ bị bạo lực gia đình
Trầm cảm
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tâm lý học;Số 1 .- Tr.14-22
Tóm tắt: Kết quả nghiên cứu trên 496 phụ nữ bị bạo lực gia đình ở 3 tỉnh miền núi phía Bắc nước ta cho thấy, người bị bệnh trầm cảm có những triệu chứng đặc thù là bị rối loạn chức năng, luôn cảm thấy chán nản, không muốn giao tiếp và không muốn tham gia bất cứ hoạt động gì. Số phụ nữ bị bạo lực gia đình bị trầm cảm chiếm 20,5% tổng số khách thể tham gia nghiên cứu. Trong đó, số người mắc bệnh ở mức nhẹ và mức trung bình chiếm đa số. Các nhóm phụ nữ khác nhau về nghề nghiệp, về mức sống và về trình độ học vấn có sự khác biệt đáng kể về mức độ trầm cảm. Nếu phụ nữ bị bạo lực gia đình được kịp thời thăm khám, phát hiện bệnh trầm cảm khi bệnh ở mức nhẹ và trung bình, được tư vấn chữa trị kịp thời, thì việc điều trị sẽ đơn giản, hiệu quả hơn. .
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2277
ISSN: 1859-0098
Bộ sưu tập: Tâm lý học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_468.06 kBAdobe PDFXem
Your IP: 54.236.35.159


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.