Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22785
Title: Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo bộ điều khiển cho máy phay CNC Novamill do hãng Denford sản xuất
Authors: Nguyễn, Hữu Quang
Phạm, Trung Thiên
Hoàng, Anh Tuấn
Nguyễn, Mạnh Hà
Trịnh, Kiều Tuấn
Keywords: Mach3
CNC
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 5 .- Tr.112-117
Abstract: Hiện nay, theo nhu cầu xã hội, việc đào tạo kỹ năng nghề CAD/CAM-CNC cho sinh viên ngành Cơ khí là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, thiết bị phục vụ việc hướng dẫn thực hành lĩnh vực CAD/CAM-CNC thường rất đắt tiền. Do đó, số lượng máy móc thiết bị thuộc lĩnh vực này của đa số các trường đều chưa đáp ứng được. Việc ứng dụng các thành quả của khoa học công nghệ để khôi phục hoạt động của các thiết bị đã hư hỏng, giúp tiết kiệm được chi phí đầu tư mang lại lợi ích vô cùng to lớn, Trong nội dung bài báo này, tác giả đề cập tới việc ứng dụng phần mềm MACH3 để thiết kế, chế tạo bộ điều khiển, nhằm khôi phục hoạt động cho máy phay CNC cỡ nhỏ (Novamill) đã bị hư hỏng hoàn toàn phần điều khiển của máy.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22785
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.19 MBAdobe PDF
Your IP: 44.213.60.33


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.