Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22787
Title: Phác họa tiến trình của tiểu thuyết lịch sử Việt Nam
Authors: Nguyễn, Văn Hùng
Keywords: Tiến trình phát triển
Tiểu thuyết lịch sử
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Văn nghệ Quân đội;Số 898 .- Tr.99-105
Abstract: Bài viết: Tiểu thuyết lịch sử giai đoạn Trung đại; Tiểu thuyết lịch sử từ đầu thế kỷ XX đến 1945; Tiểu thuyết lịch sử từ 1945 đến 1986; Tiểu thuyết lịch sử từ 1986 đến nay; Kết luận.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22787
ISSN: 2354-1296
Appears in Collections:Văn nghệ Quân đội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.17 MBAdobe PDF
Your IP: 54.236.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.