Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22788
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Nga-
dc.contributor.authorHoàng, Thị Kim Oanh-
dc.date.accessioned2020-03-30T02:26:14Z-
dc.date.available2020-03-30T02:26:14Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn1859-2295-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22788-
dc.description.abstractTrong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, sức mạnh từ lòng yêu nước và tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc là một trong những nội lực quan trọng. Nếu biết khai thác, nhân rộng, phát huy tốt, thì đây sẽ trở thành nguồn sức mạnh mềm to lớn, giúp Việt Nam nâng cao thực lực, vị thế và tầm ảnh hưởng trên phạm vi toàn cầu.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Tuyên giáo;Số 05 .- Tr.38-42-
dc.subjectSức mạnhvi_VN
dc.subjectLòng yêu nướcvi_VN
dc.subjectTinh thần tự hàovi_VN
dc.subjectTự tôn dân tộcvi_VN
dc.subjectNội lựcvi_VN
dc.subjectSức mạnh mềmvi_VN
dc.subjectNâng cao năng lựcvi_VN
dc.subjectVị thế ảnh hưởngvi_VN
dc.subjectPhạm vi toàn cầuvi_VN
dc.titlePhát huy "Sức mạnh mềm" trong bối cảnh toàn cầu hóavi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.16 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.241.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.