Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22791
Title: "Thấy" và "Tiếc" khi đọc Đức Thánh Trần của Trần Thanh Cảnh
Authors: Nguyễn, Thị Tịnh Thy
Keywords: Đức Thánh Trần
Trần Thanh Cảnh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Văn nghệ Quân đội;Số 898 .- Tr.114-116
Abstract: Bài viết: Thấy gì? Thấy tình yêu, niềm tự hào về lịch sử dân tộc của một người con Đại Việt; trách nhiệm với lịch sử của nhà văn Trần Thanh cảnh. Thấy lòng sùng kính, biết ơn vô hạn đối với vị anh hùng ba lần chiến thắng Nguyên - Mông. Thấy tinh thần làm việc nghiêm túc và say mê của nhà văn khi đã tham khảo rất nhiều nguồn tư liệu: lịch sử, dã sử, cận sử, truyền thuyết...Thấy tính chân xác của lịch sử được tái hiện sống động và cảm động trong văn chương qua hình tượng vị anh hùng Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn cùng hàng loạt nhân vật lịch sử khác; Tiếc một số chi tiết lịch sử, đã bị lược bỏ hoặc khai thác chưa sâu. Tiếc một số chi tiết lịch sử, dã sử bị lược bỏ hoặc khai thác chưa sâu. Tiếc những khẳng định, khái quát rất chắc chắn nhưng chứng minh chưa thuyết phục. Tiếc một vài lời thoại không nên có.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22791
ISSN: 2354-1296
Appears in Collections:Văn nghệ Quân đội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.69 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.239.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.