Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/228
Title: EVNNPT: tích cực triển khai lưới điện thông minh
Authors: Lê, Quốc
Keywords: EVNNPT
Lưới điện thông minh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Điện và Đời sống;Số 225+226 .- Tr.15-16
Abstract: Hiện nay, bất cập lớn nhất của ngành điện Việt Nam là lưới truyền tải chưa đáp ứng nhu cầu, hệ số đàn hồi còn quá cao, tổn thất điện năng lớn. Trong nhiều năm trở lại đây để nâng cao hiệu quả quản lý vận hành hệ thống lưới điện truyền tải, đáp ứng tiêu chí N-1, tăng chất lượng cung cấp điện cho khách hàng. Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã triển khai phát triển lưới điện thông minh thông qua ứng dụng giải pháp công nghệ tiên tiến.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/228
ISSN: 0686-3883
Appears in Collections:Điện & Đời sống

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.89 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.231.247.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.