Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2281
Nhan đề: Nhu cầu ruộng đất của người nông dân hiện nay
Tác giả: Nguyễn, Thị Phương Hoa
Từ khoá: Nông dân
Nhu cầu ruộng đất
Bỏ ruộng
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tâm lý học;Số 1 .- Tr.32-44
Tóm tắt: Nghiên cứu này nhằm mục đích tìm hiểu các nhu cầu của người nông dân liên quan đến ruộng đất của gia đình họ và mối quan hệ của nhu cầu ruộng đất với hành vi bỏ ruộng. Kết quả khảo sát bằng bảng hỏi trên 430 nông dân (tuổi trung bình là 52) ở Hưng Yên và Thái Bình cho thấy, bên cạnh nhu cầu chủ yếu là sử dụng ruộng đất để sản xuất nông nghiệp, người nông dân còn có nhu cầu trao đổi ruộng đất và nhu cầu giữ ruộng đất dù không sản xuất nông nghiệp. Nhu cầu ruộng đất của người nông dân có một số khác biệt tùy theo độ tuổi, học vấn và địa bàn cư trú của người được hỏi và có liên quan đến hành vi bỏ ruộng của họ.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2281
ISSN: 1859-0098
Bộ sưu tập: Tâm lý học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_728.51 kBAdobe PDFXem
Your IP: 18.215.62.41


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.