Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22824
Title: Xác định hợp lý số khoang sửa chữa đột xuất trong trạm bảo dưỡng và sửa chữa các xí nghiệp vận tải hành khách công cộng
Authors: Nguyễn, Hùng Mạnh
Keywords: Xí nghiệp vận tải công cộng
Ô tô buýt
Lý thuyết phục vụ số đông
Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật
Số khoang sửa chữa
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 05 .- Tr.17-23
Abstract: Bài báo đề cập tới bài toán xác định số khoang hợp lý phục vụ việc sửa chữa đột xuất trong trạm bảo dưỡng và sửa chữa ô tô của các xí nghiệp vận tải bằng việc ứng dụng lý thuyết phục vụ số đông. Hoạt động sủa chữa đột xuất phương tiện xe buýt tại các trạm bảo dưỡng sửa chữa của xí nghiệp vận tải công cộng được xem như là một hệ thống phục vụ đám đông nhiều kênh phục vụ và không giới hạn hàng chờ. Qua việc mô hình hóa hệ thống phục vụ đám đông, sử dụng chi tiêu kinh tế- kỹ thuật lựa chọn được số lượng khoáng sản xuất phù hợp với đặc thù công việc sửa chữa phương tiện của xi nghiệp vận tải.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22824
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.8 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.179.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.