Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2283
Nhan đề: Sự vô cảm ở trẻ vị thành niên trong gia đình
Tác giả: Đỗ, Thị Lệ Hằng
Từ khoá: Vô cảm
Các kiểu vô cảm
Trẻ vị thành niên
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tâm lý học;Số 1 .- Tr.45-60
Tóm tắt: Dữ liệu được thu thập trên 1032 học sinh trung học phổ thông và học sinh trung học cơ sở thuộc thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Vô cảm của trẻ vị thành niên được nhìn nhận theo từng biểu hiện cụ thể và những biểu hiện này được phân tích theo những khuôn mẫu khác nhau. Kết quả cho thấy, sự vô cảm của trẻ được thể hiện ở những biểu hiện cụ thể hơn là theo một khuôn mẫu nhất định nào đó.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2283
ISSN: 1859-0098
Bộ sưu tập: Tâm lý học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_725.8 kBAdobe PDFXem
Your IP: 18.215.62.41


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.