Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2284
Title: Đánh giá đa dạng di truyền một số mẫu giống sâm thu thập tại Lai Châu
Authors: Phạm, Quang Tuyến
Nguyễn, Minh Đức
Khương, Thị Bích
Nguyễn, Thái Dương
Nguyễn, Trường Khoa
Bùi, Thanh Tân
Nguyễn, Thị Hoài Anh
Trịnh, Ngọc Bon
Trần, Thị Kim Hương
Trần, Đăng Khánh
Khuất, Hữu Trung
Keywords: Đa dạng di truyền
ITS (Internal Transcribed spacer)
Panax vietnamensis var. fuscidiscus
Sâm Lai Châu
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 60(2) .- Tr.27-31
Abstract: Sâm Lai Châu (Panax vietnamensis var. fuscidiscus) là một loại dược liệu quý hiếm tại Việt Nam. Do bị khai thác quá mức, hiện nay sâm Lai Châu được liệt kê ở thứ hạng Bị tuyệt chủng trầm trọng. Chính vì thế, việc bảo tồn và phát triển loại dược liệu quý này không chỉ góp phần làm tăng số lượng của loài trong tự nhiên mà còn cần thiết để phát triển nguồn cây thuốc quý cung cấp cho nhu cầu của người dân.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2284
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.23 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.213.192.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.