Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2285
Nhan đề: Năng lực mở rộng sự quan tâm của học sinh tiểu học
Tác giả: Đinh, Thị Hồng Vân
Từ khoá: Học sinh tiểu học
Lòng trắc ẩn
Mở rộng sự quan tâm
Năng lực
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tâm lý học;Số 1 .- Tr.61-67
Tóm tắt: Nghiên cứu nhằm tìm hiểu năng lực mở rộng sự quan tâm của học sinh tiểu học trên mẫu khách thể nghiên cứu là 648 học sinh lớp 3, 4 và 5 ở 4 trường tiểu học thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế và Quảng Bình. Kết quả khảo sát bằng bảng hỏi cho thấy một bộ phận học sinh tiểu học đã biết quan tâm đến người khác, tuy nhiên vẫn còn khá nhiều học sinh hạn chế ở năng lực này. Không có sự khác biệt về năng lực mở rộng sự quan tâm giữa học sinh nam và học sinh nữ. Học sinh lớp 3 có năng lực mở rộng sự quan tâm tốt hơn học sinh lớp 4 và lớp 5.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2285
ISSN: 1859-0098
Bộ sưu tập: Tâm lý học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_366.6 kBAdobe PDFXem
Your IP: 54.236.35.159


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.