Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22862
Title: Cân bằng phản ứng Oxy hóa - khử phức tạp theo phương pháp thăng bằng Electron
Authors: Trần, Văn Thanh Hoài
Keywords: Cân bằng phản ứng oxy hóa - khử
Phức tạp
Theo phương pháp
Thăng bằng electron
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Hóa học & Ứng dụng;Số 15(339) .- Tr.21-23
Abstract: Trong bài báo này tác giả nêu ra cơ sở lý thuyết làm cơ sở hướng dẫn giải bài tập và áp dụng vào việc giải các bài tập về cân bằng phản ứng Oxy hóa - khử phức tạp theo phương pháp thăng bằng Electron.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22862
ISSN: 1859-4069
Appears in Collections:Hóa học và ứng dụng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.03 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.