Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22862
Nhan đề: Cân bằng phản ứng Oxy hóa - khử phức tạp theo phương pháp thăng bằng Electron
Tác giả: Trần, Văn Thanh Hoài
Từ khoá: Cân bằng phản ứng oxy hóa - khử
Phức tạp
Theo phương pháp
Thăng bằng electron
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Hóa học & Ứng dụng;Số 15(339) .- Tr.21-23
Tóm tắt: Trong bài báo này tác giả nêu ra cơ sở lý thuyết làm cơ sở hướng dẫn giải bài tập và áp dụng vào việc giải các bài tập về cân bằng phản ứng Oxy hóa - khử phức tạp theo phương pháp thăng bằng Electron.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22862
ISSN: 1859-4069
Bộ sưu tập: Hóa học và ứng dụng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.03 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.