Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22867
Title: Xây dựng kỹ thuật COLD-PCR để phát hiện sớm quần thể đột biến kháng thuốc Nucleos(t)ide Analogs ở Hepatitis virus B
Authors: Chu, Văn Sơn
Lê, Thị Ngân
Nguyễn, Đăng Hoàn
Vũ, Thiên Sơn
Phạm, Thị Hạnh
Nguyễn, Minh Hằng
Nguyễn, Văn Dũng
Vũ, Bích Thảo
Nguyễn, Phạm Anh Hoa
Phùng, Thị Bích Thủy
Nguyễn, Thị Vân Anh
Keywords: HBV
NAs
Đột biến kháng thuốc
COLD-PCR
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 121, Số 05 .- Tr.12-22
Abstract: Kỹ thuật PCR biến tính ở nhiệt độ thấp (CO - amplification at Lower Denaturation temperature - PCR; COLD - PCR) được cải tiến để ưu tiên làm giàu các đột biến (mt) chiếm tỉ lệ thấp trong quần thể thể dại (wt) qua quá trình nhân bản, nhờ đó giúp phát hiện quần thể đột biến kháng thuốc Nucleos(t)ide Analogs của HBV với độ nhạy 5% mt/wt. Thử nghiệm kỹ thuật này trên 50 mẫu huyết thanh của bệnh nhân nhiễm HBV (107 - 108 IU/ml), chúng tôi phát hiện 38 mẫu đột biến, trong đó 32 mẫu đột biến kháng thuốc gồm: 24 mẫu đột biến đơn rtV207M và rtV173G kháng LMV, rtN238A/K/T kháng ADV; 8 mẫu đột biến kép rtV207M/I - rtI187V kháng LMV, rtM204I - rtV207M/I và rtL180M - rtM204I - rtV207M/I kháng LMV, ADV và giảm hiệu quả của ETV. Với 2 mẫu đột biến kháng LMV, kỹ thuật COLD - PCR đã cho phép phát hiện đột biến kép rtV207M - rtV207I, trong khi kỹ thuật PCR thông thường chỉ phát hiện đột biến đơn rtV207M. Như vậy, kỹ thuật COLD - PCR có tiềm năng ứng dụng trong phát hiện sớm đột biến kháng thuốc để tư vấn kịp thời thuốc điều trị phù hợp cho bệnh nhân.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22867
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.42 MBAdobe PDF
Your IP: 54.208.73.179


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.