Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22873
Title: Đánh giá mối tương quan giữa PtCO₂và EtCO₂ trong phẫu thuật lồng ngực có thông khí một phổi
Authors: Nguyễn, Duy Khánh
Nguyễn, Quốc Kính
Lưu, Quang Thùy
Keywords: P(a-Et)CO₂
Thông khí một phổi
Tương quan giữa PaCO₂và EtCO₂
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 121, Số 05 .- Tr.31-38
Abstract: Mục tiêu: Đánh giá sự thay đổi áp lực CO₂, mối tương quan, sự phù hợp của PaCO₂ với EtCO₂ trong giai đoạn thông khí hai phổi và một phổi ở bệnh nhân phẫu thuật ngực. Phương pháp nghiên cứu: Tiến cứu, can thiệp lâm sàng, so sánh trước và sau can thiệp (thông khí một phổi), cắt ngang. Kết quả nghiên cứu: 36 bệnh nhân tuổi từ 14 đến 75 tuổi được phẫu thuật nội soi lồng ngực (VATS) và có thông khí một phổi. Kết luận: PaCO₂ và EtCO₂ tương quan tốt với nhau theo thời gian với hệ số tương quan ở các thời điểm: T0 = 0,73, T1 = 0,77, T2 = 0,73, T3 = 0,75, T4 = 0,77, chung là 0,79. Có sự phù hợp giữa PaCO₂ và EtCO₂ ở tất cả các thời điểm nghiên cứu, với p > 0,05. Giá trị P(a–Et)CO₂ trung bình cho tất cả các lần lấy mẫu là 3,1 ± 2,0 mmHg. Không có sự khác biệt giá trị P(a-Et)CO₂ trong giai đoạn thông khí một phổi so với thông khí hai phổi.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22873
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
945.96 kBAdobe PDF
Your IP: 100.24.125.162


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.