Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2288
Title: Xác định liều lượng phân bón và mật độ cấy phù hợp đối với giống lúa lai hai dòng HQ19 tại các tỉnh phía Bắc =
Other Titles: Results of determination suitable of fertilizer quantity and tranplanting desnity for two-line hybrid rice HQ19 in Northern provinces of Vietnam
Authors: Nguyễn, Thị Đông
Nguyễn, Thị Kim Dung
Lê, Văn Huy
Trần, Mạnh Cường
Trần, Văn Quang
Keywords: Lúa lai hai dòng
Mật độ
Phân bón
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 328 .- Tr.40-46
Abstract: Giống lúa lai hai dòng HQ19 do Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam chọn tạo và phát triển vào sản xuất. Giống có thời gian sinh trưởng ngắn, phù hợp với vụ xuân muộn, mùa sớm ở các tỉnh phía Bắc, có năng suất cao 6,5 - 8,0 tấn/ha/vụ, chống đổ tốt, nhiễm nhẹ đạo ôn, bạc lá và rầy nâu.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2288
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_479.59 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.239.40.250


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.