Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22881
Title: Sử dụng bài tập hóa học để phát triển năng lực ở người học
Authors: Thiều, Trường Giang
Keywords: Sử dụng bài tập hóa học
Để phát triển năng lực
Ở người học
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Hóa học & Ứng dụng;Số 16(340) .- Tr.07-18
Abstract: Tác giả xin giới thiệu đến bạn đọc một số bài toán trong từng mức độ hiểu biết có hướng dẫn giải giúp người học hình thành và phát triển kĩ năng tư duy, phân tích nhằm phát huy năng lực của người học.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22881
ISSN: 1859-4069
Appears in Collections:Hóa học và ứng dụng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.08 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.