Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22882
Title: Xác định một kim loại khi tác dụng với Acid Chlohydric trong chương trình hóa học 10
Authors: Trịnh, Quang Cảnh
Keywords: Xác định một kim loại
Khi tác dụng với Acid Chlohydric
Chương trình hóa học 10
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Hóa học & Ứng dụng;Số 16(340) .- Tr.19-21
Abstract: Là dạng bài tập quen thuộc trong hóa học, khi xác định kim loại chúng ta cần theo những bước sau: Bước 1: Xử lý số liệu đề cho, thông thường chuyển sang số mol. Để cho ít số liệu, thậm chí không cho thì có thể nghĩ đến phương pháp tự chọn lượng chất. Bước 2: Gọi ký hiệu cho kim loại. Thông thường: Gọi M hóa trị n (n = 1, 2, 3) là kim loại cần tìm, M thường ký hiệu cho khối lượng mol của kim loại luôn. Bước 3: Viết phương trình phản ứng và vận dụng tỉ lệ phản ứng để áp số liệu đã cho, lập phương trình rồi tìm ra M. Có thể vận dụng linh hoạt một số phương pháp khác, chủ yếu là Định luật bảo toàn electron để tìm kết quả được nhanh hơn.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22882
ISSN: 1859-4069
Appears in Collections:Hóa học và ứng dụng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
812.37 kBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.