Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22882
Nhan đề: Xác định một kim loại khi tác dụng với Acid Chlohydric trong chương trình hóa học 10
Tác giả: Trịnh, Quang Cảnh
Từ khoá: Xác định một kim loại
Khi tác dụng với Acid Chlohydric
Chương trình hóa học 10
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Hóa học & Ứng dụng;Số 16(340) .- Tr.19-21
Tóm tắt: Là dạng bài tập quen thuộc trong hóa học, khi xác định kim loại chúng ta cần theo những bước sau: Bước 1: Xử lý số liệu đề cho, thông thường chuyển sang số mol. Để cho ít số liệu, thậm chí không cho thì có thể nghĩ đến phương pháp tự chọn lượng chất. Bước 2: Gọi ký hiệu cho kim loại. Thông thường: Gọi M hóa trị n (n = 1, 2, 3) là kim loại cần tìm, M thường ký hiệu cho khối lượng mol của kim loại luôn. Bước 3: Viết phương trình phản ứng và vận dụng tỉ lệ phản ứng để áp số liệu đã cho, lập phương trình rồi tìm ra M. Có thể vận dụng linh hoạt một số phương pháp khác, chủ yếu là Định luật bảo toàn electron để tìm kết quả được nhanh hơn.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22882
ISSN: 1859-4069
Bộ sưu tập: Hóa học và ứng dụng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
812.37 kBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.