Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22889
Title: Phương pháp giải bài toán hỗn hợp vô cơ liên quan đến hợp chất sắt
Authors: Trần, Thị Thanh Hà
Keywords: Phương pháp giải bài toán
Hỗn hợp vô cơ
Liên quan đến hợp chất sắt
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Hóa học & Ứng dụng;Số 17(341) .- Tr.01-06
Abstract: Trong giải bài tập dạng bài kim loại, muối, oxit kim loại (có sự tham gia của sắt hoặc oxit sắt hoặc hydroxit sắt hoặc muối nitrat của sắt) phản ứng trong môi trường H⁺, NO₃⁻, thông thường học sinh phải đoán xem ý đề ra muốn dung dịch thu được chỉ chứa Fe²⁺; Fe³⁺ hay cả hai Ion. Đây là vấn đề còn khá nhiều tranh luận về việc đã sinh ra khí H₂ thì áp đặt theo dãy điện hóa thì dung dịch không thể tồn tại Fe³⁺ được.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22889
ISSN: 1859-4069
Appears in Collections:Hóa học và ứng dụng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
991.67 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.