Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22895
Title: Xây dựng Đảng và những "Việc đầu tiên" họp ý Đảng, lòng dân
Authors: Nguyễn, Đức Hà
Keywords: Công tác xây dựng Đảng
Đổi mới
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 05 .- Tr.43-47
Abstract: Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng ta đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng và xác định: “Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”. Qua thực hiện hai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng, có 10 việc để lại những ấn tượng sâu sắc, hợp ý Đảng, lòng Dân.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22895
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.31 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.98.25


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.