Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22902
Title: Hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe liên quan tới tiêm phòng sởi – Rubella cho người chăm sóc trẻ 18 – 24 tháng tuổi, nữ độ tuổi sinh đẻ tại Hà Nội
Authors: Đỗ, Thị Thanh Toàn
Phạm, Bích Diệp
Dương, Thị Hồng
Keywords: Truyền thông
Tiêm phòng sởi – rubella
Hà Nội
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 121, Số 05 .- Tr.123-131
Abstract: Nghiên cứu nhằm mục tiêu tìm hiểu thực trạng hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe liên quan tới tiêm phòng Sởi – Rubella cho người chăm sóc trẻ 18-24 tháng tuổi và nữ độ tuổi sinh đẻ tại Hà Nội. Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, chọn mẫu có chủ đích các đối tượng nghiên cứu để thực hiện 30 cuộc phỏng vấn sâu và 4 cuộc thảo luận nhóm. Kết quả cho thấy hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe tại Hà Nội được thực hiện thông qua các hình thức truyền thông trực tiếp bởi cán bộ y tế và truyền thông gián tiếp qua hệ thống loa đài, các phương tiện truyền thông đại chúng như tivi, các trang mạng xã hội. Tài liệu truyền thông về tiêm vắc xin sởi-rubella cho trẻ 18-24 tháng tuổi trong tiêm chủng thường xuyên được các cơ sở tự xây dựng, cập nhật từ chương trình TCMR quốc gia và lồng ghép trong các hoạt động chung của chương trình tiêm chủng. Đối với nữ độ tuổi sinh đẻ, do không triển khai tiêm vắc xin sởi-rubella trong tiêm chủng mở rộng cho đối tượng này nên việc xây dựng tài liệu và truyền thông cho đối tượng này hầu như không có, ngay cả cán bộ y tế cũng chưa quan tâm nhiều đến mũi tiêm này. Như vậy việc cập nhật và phát triển các tài liệu truyền thông đặc biệt cho đối tượng nữ độ tuổi sinh đẻ là cần thiết để nâng cao tỉ lệ tiêm vắc xin sởi-rubella trong cộng đồng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22902
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.43 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.115.114


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.