Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22904
Title: Kiểm định thang đo sức khỏe răng miệng với chất lượng cuộc sống của trẻ mầm non tại tỉnh Thái Nguyên
Authors: Lê, Thị Thu Hằng
Keywords: MOHRQoL
Độ tin cậy
4 – 5 tuổi
Phân tích nhân tố khám phá
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 121, Số 05 .- Tr.132-138
Abstract: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện với mục tiêu kiểm định thang đo sức khỏe răng miệng liên quan chất lượng cuộc sống (MOHRQoL-Michigan Oral Health-Related Quality of Life) trên một nhóm trẻ mầm non ở Thái Nguyên. Phỏng vấn trực tiếp 349 trẻ cùng phụ huynh theo bộ phiếu điều tra thiết kế sẵn dựa trên bộ công cụ MOHRQoL được thực hiện tại Trường Mầm non 19.5. Kết quả nghiên cứu đã xác định tính tin cậy của thang đo MOHRQoL (Cronbach’s Alpha=0,83) gồm 4 thành phần: Đau/khó chịu, ảnh hưởng sinh hoạt, tinh thần-thẩm mỹ, khớp thái dương hàm với 18 biến số quan sát. Các biến số quan sát có mối tương quan với nhau và đều có trọng số đạt yêu cầu (>0,5), 4 nhóm nhân tố được trích với tổng phương sai trích đạt yêu cầu (55,8%). Áp dụng thang đo MOHRQoL trong đánh giá sức khỏe răng miệng liên quan chất lượng cuộc sống là phù hợp với trẻ 4-5 tuổi tại Thái Nguyên.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22904
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
930.69 kBAdobe PDF
Your IP: 18.232.188.89


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.