Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22907
Title: Hài lòng với dịch vụ y tế chăm sóc trẻ sinh non tại khoa sơ sinh bệnh viện nhi Trung ương, năm 2018
Authors: Trần, Thị Hường
Nguyễn, Thị Bình An
Đỗ, Thị Thanh Toàn
Keywords: Hài lòng
Trẻ sinh non
Dịch vụ chăm sóc y tế
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 121, Số 05 .- Tr.139-145
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu mô tả sự hài lòng của cha mẹ với dịch vụ chăm sóc trẻ sinh non tại Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2018. Phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 150 cha mẹ có con sinh non nằm tại khoa sơ sinh của bệnh viện trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2018. Kết quả nghiên cứu cho thấy điểm trung bình chung hài lòng về dịch vụ y tế tại khoa sơ sinh là: 3,62 ± 0,50. Điểm hài lòng cao nhất là về môi trường bệnh viện (3,84 ± 0,56); tiếp đến là hài lòng với giao tiếp của nhân viên y tế (3,61 ± 0,54) và thấp nhất với nhóm chăm sóc và điều trị (3,57 ± 0,57). Có mối liên quan giữa các yếu tố về trình độ học vấn, nghề nghiệp, thu nhập hiện tại, lần nhập viện, tình trạng bệnh của trẻ với điểm trung bình hài lòng của cha mẹ trẻ về dịch vụ y tế. Nghiên cứu khuyến nghị cần tăng cường kỹ năng giao tiếp của nhân viên y tế và tăng cường sự phối hợp với gia đình trẻ sinh non trong quá trình chăm sóc, điều trị.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22907
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
948.17 kBAdobe PDF
Your IP: 44.192.115.114


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.