Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22922
Title: Học mà vui…vui mà học
Authors: Thanh Tùng
Keywords: Học mà vui
Vui mà học
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Hóa học & Ứng dụng;Số 17(341) .- Tr.40
Abstract: Bài viết đáp án ô chữ kỳ trước và Đề ra ô chữ kỳ này để tăng thêm sự hiểu biết, tạo sự hứng thú và vui vẻ đối với học sinh THPT, Thầy Cô giáo dạy cấp THPT, các Nhà nghiên cứu và những ai có quan tâm.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22922
ISSN: 1859-4069
Appears in Collections:Hóa học và ứng dụng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
91.62 kBAdobe PDF
Your IP: 3.239.40.250


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.