Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2293
Title: Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả nhân giống cây dâu tây bằng phương pháp nuôi cấy mô =
Other Titles: Studying on some factors influence to multiplicative effect of stawberry in vitro
Authors: Phạm, Thị Thu An
Nguyễn, Thế Nhuận
Tưởng, Thị Lý
Keywords: Nuôi cấy mô dâu tây
6-benzyl aminopurine (BA)
Indolebutyric acid (IBA)
Màng lọc milipore
Dâu tây
Chồi
Rễ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 328 .- Tr.47-53
Abstract: Để hoàn thiện quy trình sản xuất cây giống dâu tây in vitro nhằm đáp ứng nhu cầu cây giống cho sản xuất dâu tây hiện nay, một số thí nghiệm đã được thực hiện để xác định ảnh hưởng của một số chất điều hòa sinh trưởng đến khả năng nhân nhanh chồi, tái sinh bộ rễ của chồi cây in vitro; xác định lượng khí trao đổi tối ưu trong túi nuôi cấy đến sự ra rễ của cây và giá thể thích hợp cho sự sinh trưởng của cây in vitro ngoài vườn ươm.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2293
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_660.16 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.200.112.172


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.